Gröna tankar

Våra gröna tankar börjar med att vi odlar fritt från kemiska bekämpningsmedel.
Men vi gör mycket annat också, som bygger på gröna tankar och ambitionen
att odla riktigt smakrika grönsaker. Vår produktion är IP-klassad av Svenskt Sigill och vi är också klimatcertifierade.

Miljövänligt emballage
Säsongen 2020 har vi tagit fram en naturlig brun kraftkartong som är 100% tillverkad av svensk/norsk jungfruråvara och som är helt utan plastinslag. Kartongen är stark, lätt, miljövänlig, återvinningsbar och livsmedelsäker. Förpackningen är tillverkad nära oss, nämligen i Kumla. Läs mer om våra askar i vårt pressmeddelande: Pressmeddelande Karintorps Tomater

Flisvärme, grön el och slutet system för vatten
Växthusanläggningen i Karintorp värms med flis från skogar i vår omgivning. Flis är en koldioxidneutral energikälla till skillnad från fossilt bränsle såsom olja. Våra två energiväv hjälper till att hålla ett jämt klimat. Av vår elleverantör handlar vi grön el, producerad från vattenkraft från sjön Tisaren. Vi har ett slutet system för bevattning där överflödigt vatten cirkulerar, renas och återanvänds. Det sparar resurser och ger inget utsläpp i grundvattnet.

Naturens egna krigare
Vi tar hjälp av naturen i vårt odlande. Vi arbetar med biologisk skadedjursbekämpning. Pollineringen av plantorna sköts av humlor. De bor i små humlehus och flyger fritt i växthusen. Vi har också god hjälp av säsongsarbetande sädesärlor som äter larver och andra småkryp.

Att välja plantor…
…kan man göra utifrån olika aspekter. Vi väljer sorter som är anpassade för moderna odlingsmetoder i växthus. Och i valet mellan rikliga skördar och smak väljer vi smak. Våra plantor växer i en egenblandning av torv från Hasselfors garden.

Nära dig
Våra kunder är återförsäljare i närområdet. Transportsträckorna blir korta, och det gör att konsumenterna får färska produkter. Tiden från plockning till matbord ska vara så kort som möjligt, då blir grönsakerna som allra godast.